Utanför himlen

Är allt som står i Bibeln sant ?

2013-12-17 08:12 #0 av: CarolinaE

Enligt Jehovas vittnen så har ju Gud sett till att
att allt som står i Bibeln stämmer.
Men när man hittade Dödahavsrullarna så var
det väldigt mycket som fanns där men som var
borttaget i bibeln.
Det sägs ju även att prästerna avgjorde vad
skrivarna skulle nedteckna. Detta med reinkarnation
finns ju i dessa rullar men passade kanske inte
prästerna på den tiden. 

Kunde Jesus verkligen gå på vattnet och kunde
brödet och fiskarna räcka till 2000 personer ?
(bara som ex.)

Förstår att detta kan vara en mycket känslig fråga
för många och jag hoppas att ni inte tar illa upp.
Bara roligt att få höra hur ni ser på det hela.

Anmäl
2013-12-17 10:40 #1 av: Sjöstjärna

Vi kan nog vara ganska säkra på att det som står i Bibeln idag inte är exakt vad som skrevs ner från början eftersom kyrkan genom årtusenden haft synpunkter på vad som är bra för människorna (och inte minst för kyrkan) att få veta. Bibeln har också översatts flera gånger och då förändras också innehållet en del. Så att vara bokstavstroende ser i alla fall jag inte som någon god idé, såvida man inte har tillgång till de ursprungliga nedteckningarna på originalspråk.

Om man sedan ser till innebörden av innehållet så råder det delade meningar om det faktiskt rörde sig om fem bröd och två fiskar eller om det bara var ett uttryck för väldigt lite mat. Ingen vet med säkerhet så var och en får bilda sig en egen uppfattning. För egen del tror jag inte det är viktigt. Det viktiga tror jag är innehållet i stora drag, vad budskapet och andemeningen är och därför tror jag också att det är viktigt och helt rätt att anpassa innehållet efter dagens samhälle, vilket t ex innebär att Gud självklart älskar homosexuella lika mycket som heterosexuella. Alla andra tolkningar är för mig helt horribla.

Anmäl
2013-12-17 11:25 #2 av: CarolinaE

#1 Stjöstjärna: aktiverar direkt "bra inlägg" då jag tycker att
det var oerhört bra skrivet.
Jag ser på det hela precis som dig.

Anmäl
2013-12-17 13:02 #3 av: [Mellma]

Bibeln är omskriven flera ggr och innehållet har ändrats efter tycke och smak av dem som skrivit texterna. Instämmer med # 1 helt och hållet.

Vet inte själv vad jag ska tro exakt om att Jesus "gick på vattnet" . Jag har själv badat i Genesarets sjö, där det sades att han gick på vattnet, och därunder vattenytan ligger stora stenblock så att om man står upp på dem, så ser det ut som att man står på vattnet. 

Vi skojade och sa så när vi var där att såhär måste kanske Jesus ha gjort när han var där också. Så lite sanning med modifikation är det kanske Skämtar

Fast detta är bara en teori från mig. Kanske är även detta en metafor för något annat egentligen, som så mycket annat som står i bibeln.

Anmäl
2013-12-17 13:48 #4 av: Alternative

Håller med #1 Sjöstjärna, sista bibeln är inte skriven ännu.
Bibeln talar om kärlek och förlåtelse, förklarar arvssynden genom Adam, Jesus lösen offer och mycket, mycket mer.

Bibeln vi har idag skrevs ca 300 vår tideräkning och i slutet av den står det att inget får läggas till eller dras ifrån.
Visst att vi hittat saker som man kan tyckas borde finnas i den i många lägen, men som sagt "INGET får läggas till, eller dras ifrån"

Bara att jämföra olika biblar som ex bibel 2000, svenska kyrkans 1917 års översättning och Karl XII bibel så finner man att väldigt mycket har ändrats.
Anmäl
2013-12-17 15:41 #5 av: [Kathja]1

Jag tror att det som står i Bibeln är sant, men man får inte glömma vad den är  - den är en vägledning i hur man ska leva sitt liv för att ha det bra. Den är full av liknelser och metaforer, och genom åren så har dessa tolkats och tolkningarna har med tiden färgat texten.

J.V tror att hela sanningen och inget annat än sanningen är det som står i Bibeln, medan de flesta andra är övertygade om att sista ordet från Gud till människan ännu inte är sagt. Och jag tror absolut att man har varit tvungen att sålla för att Bibeln inte skulle bli ett mastodontverk -  allt för många hade då aldrig läst vad det står där. Budskapet ska ju ut till människorna inte bara stå i en bok, så det kan inte bli för mycket att ta in.

Sedan bör vi inte glömma bort att det är människor som har skrivit boken i fråga, om än med inflytande av Helig ande och Gud. Det gör ju med största sannolikhet att texten som har fått vara med i själva Bibeln är den texten som har "passat bäst" - men det innebär inte att den för det är osann.


HjärtaSajtvärd på Tro Hjärta

Medarbetare på LawOfAttraction 

Anmäl
2013-12-17 18:25 #6 av: [Mellma]

Det är väl med bibeln som med allt annat, att det är en tolkningsfråga. Man läser ut det man vill ha ur den. man tar saker ur sitt sammanhang kanske och läser in lite för mycket om man är starkt troende på vad som sägs däri.  Sedan så görs det allt för många olika personliga tolkningar.

Religionen är ju menat att vara nåt bra, men det är tolkningen av den som kan bli så helt fel. Det finns ju en hel uppsjö med olika biblar runt om i världen av olika religioner, och vilken är den "rätta" eller "sanna"tron egentligen, kan man undra??Jag vet i alla fall att mina egna uppleveser från andevärlden är min egen tro. Jag behöver ingen bibel för att få det bekräftat. 

Är man en sämre människa bara för att man inte tror till punkt och pricka på vad som skrivs i dessa böcker som ska vara så heliga? Tror inte det. Jag får själv en fantastisk information från andevärlden ang det som kallas för helige ande och allt därtill Och jag är inte direkt bibeltrogen. 

Vi som är öppna för det kan få ta del av exakt samma information från "högre makter" även idag, som dem som det skrivs om i bibeln att de gjorde. Bara det att idag behöver ingen vara religiös för att få ta del av dessa heliga upplevelser. Man behöver inte vara någon speciell utpekad för det. Huvudsaken är att man är öppen för det och villig att ta emot det.. Vi är alla Guds barn och vi kan alla få uppleva det gudomliga, Med eller utan bibel. Skämtar

Kyrkan och kristendomen har varit rätt duktiga på att manipulera bibelns ord genom tiderna, så att de skall kunna haft kontroll på människorna. I alla fall förr så var det så. Idag är väl folk lite mer upplysta och har genomskådat vad som försigått.

Anmäl
2013-12-18 02:21 #7 av: Mirinda

Vad Jehovas vittnen beträffar så anser de sig ju vara utvalda och bättre skickade att tolka bibeln än andra. De agerar knappast förlåtande, snarare fördömande. Det orimliga i deras syn på kristendom och andra människor blir tydlig när man tänker på vad Jesus sade:

"Döm inte så ska du själv inte bli dömd." (förlåt om citatet ej är ordagrant)

Medarbetare på Marsvin i Fokus
”Be true to yourself and you will be false to nobody.” Shakespeare

Anmäl
2013-12-18 02:51 #8 av: ALPHIRA

Bibeln har översatts från språk till språk flera gånger och på sätt där just dåtidens leverne vill ha det. 

Har själv läst 3,5 åt teologi och då ingår studier i hebreiska och latin för att kunna tyda på originaltexter. Men inte ens "dom" så kallade originaltexter är originaltexter!

Dessutom hinner man inte lära sig dessa främmande språk tillräckligt bra...hur många år man än läser...

Jag tror man hittar svaret på "Är allt som står i Bibeln sant?" i sitt hjärta. I sitt hjärta och ingen annanstans!

Förr eller senare.

Anmäl
2013-12-18 09:56 #9 av: [Kathja]1

Vad fint formulerat Alphira  -hitta sanningen i ditt hjärta. Även det står i Bibeln. Jag tror att vissa saker  Bibeln är det viktigt att ta som sanning och resten är en vägledning i hur man kan följa sanningarna.

Vissa budskap är ju mer tydligt än annat - I begynnelsen var Gud, han skapade allt och han såg att det var GOTT. Gud står alltid vi sitt ord. Vi ska älska Gud, andra och oss själva av hela vårt hjärta. Och det du ber om med ett rent och ärligt hjärta det kommer du att få.


HjärtaSajtvärd på Tro Hjärta

Medarbetare på LawOfAttraction 

Anmäl
2013-12-18 22:39 #10 av: ALPHIRA

Bästa Kathja.HjärtaBlommaGud skapade allt och han såg att det var GOTT, precis som du skriver. 

Men kommer du ihåg att han sa senare att han ångrar sig vad gällde skapelsen...på vissa punkter...


Anmäl
2013-12-18 22:52 #11 av: [Kathja]1

Men hen ändrade inte det han hade skapat, allt är gott. Det är bara så att vi inte alltid ser det.

HjärtaSajtvärd på Tro Hjärta

Medarbetare på LawOfAttraction 

Anmäl
2013-12-19 00:03 #12 av: ALPHIRA

Men i rimlighetens namn -om Han ångrade sig- och inte ville "göra rätt för sig" själv- så förväntar Han sig att vi människor skulle ställa allting till rätta? Han skapade oss till sin avbild, hur ska vi då kunna göra det? 

Anmäl
2013-12-19 09:02 #13 av: [Kathja]1

Hur tänker du där? Hänger inte riktigt med faktiskt. På vilket sätt skulle Gud "göra rätt för sig". Hen har inte lovat oss ett lätt och perfekt liv, hen har bara lovat att alltid finnas för oss. 

Som jag ser det så är vi alla skapade till Guds avbild, det gör att hen väl antagligen tänkte att vi skulle klara livet som människor lite bättre än vad vi faktiskt gör. Hen missade nog att vi alla är barn i början och att det därför tar oss alla en livstid eller fler att fatta vad vi faktiskt är och hur vi faktiskt kan leva.

Men eftersom vi är hens skapelse och hen står vi sitt ord kunde (ville) hen inte deleata skapelsen och börja om utan tiden får ha sin gång. Hen skapade oss ju trots allt till sin avbild med en fri vilja. Så väljer vi att krångala till livet så är det ju upp till oss.

HjärtaSajtvärd på Tro Hjärta

Medarbetare på LawOfAttraction 

Anmäl
2014-01-08 02:28 #14 av: saraofve

Jag tror att bibeln är en saga, en fantasivärld där små händelser gjorts till under..människan har ofta livlig fantasi. man verkar inte kunna stå ut med tanken på att det möjligen inte finns något större än varelserna på jorden och andra naturkrafter, och finns det en högre makt vill alla ha upplevt denna.men att bibelns ord kommer från människor världen över som har delat med sig av sina innerligaste tankar och kanske drömmar är fint i sig. Det är så jag tycker alla vi skeptiker ska se på saken:)

Anmäl
2014-01-08 16:55 #15 av: yamher

det är rätt intressant att följa vår historia och få en insyn när den skrevs och till vilket syfte. Det ger oss en annan förståelse till bibeln.

Och den borde bli tolkad som den bok skriven av människor som den är.

Det finns saker som säkert är helt sanna hur osannolika de än verkar och det finns saker som definitivt är rent påhitt. Så allt där i mellan. Saker som vi kanske borde leva efter och det finns saker som vi inte borde leva efter som incest.

Och säkert finns det saker som vi skulle kunna få större insikter om, om vi fick tillgång till den ursprungliga texten. En del är Guds budskap, mycket är vad vi människor själva har iakttagit och skrivit ner och en hel del är förändrat.

Evangelierna om Jesus liv är väll ett bra ex på hur vi förändrar texter eller författar våra upplevelser.

Alis volat propriis Oskyldig

Anmäl
2014-01-13 11:53 #16 av: saraofve

Att fundera på:
*talande brinnande buskar
*talande ormar
*människor som bor i valar (jona)
*jungfrufödslar
*att bli befruktad av ett väsen/ande
*flygande nunnor
*möjligheten till 32oskulder i paradiset
*att det regnar grodor
*att vin på söndagen istället är en 2000år gammal mans blod
*man får våldföra sig på oskulder bara man betalar 50 silvermynt till hennes far
*den första kvinnan var ett revben.

Varför läser vi och lägger våran tro på det här egentligen?

Anmäl
2014-01-13 13:56 #17 av: Twinflamewolf

Att bli befruktad av ande/väsen är astralt genomförbart och vi ska komma ihåg att bibeln är oerhört symbolisk och att man idag inte kan tolka den rätt alla gånger eftersom den genom tiderna ändrats både i språk och ordval.

Jag studerade teologi och upptäckte att mångt och mycket hade blvit oerhört moderniserat så vi har idag en bibel som inte överensstämmer med ursprunget så nej allt är inte sant som står men mycket är också en tolkningsfråga ur gamla syner och gamla sianden saker vi i vårt moderna språk idag inte helt kan förstå oss på.

# 16 Tar vi dom meningarna du skriver så har vi genast symboliken med oss,talande buskar som shaman vet jag man kan kommunicera med naturen och moder jord.

Eller talande ormar = djurkommunikation.

Den första kvinnan ett revben = skapelsen av kvinnan.

Bara några exempel på hur symboliskt allting är och går i dag inte hand i hand med vårt moderna språk och dessutom en omskriven bibel på så många olika språk så tyvärr är den inte komplett samt att man tagit bort evangelier som Tomas och femte och sjätte Moseböckerna så nej bibeln är inte att lita på inte som den var en gång i sitt ursprung.


Anmäl
2014-01-13 17:48 #18 av: yamher

glöm inte sex med sin far är helt okej.

Grodorna vet jag rent vetenskapligt är möjligt fast inte att de kommer ifrån himlen. Ungefär som syrsorna.

Dela vattnet skulle också upplevas så vid speciella ebb förhållanden.

Talande brinnande busken kan ha skett av andra sidan, eller illusionen av en - det skulle vara speciellt krävande av andra sidan.

Alis volat propriis Oskyldig

Anmäl
2014-01-20 08:19 #19 av: J-Artur-K

Något som jag själv tycker man ska ha i åtanke. Är att det är nästan 2000 år sedan det hände. På den tiden tro jag att behärska det andliga kunskaperna var mycket bättre än idag. Om man tänker allmänt. Idag är det mycket mera stress. Vi tänker på mycket annat. Mobiler, dator, ärenden. Vi har inte det inre lugnet som man hade för. Deras levnads tid tror jag underlätta andlig kommunikation och upplevande.

Ny dag nya möjligheter
Anmäl
2014-01-20 13:13 #20 av: Twinflamewolf

Det där ligger det mycket sanning i Artur,vi har en helt annan livsstil och stress idag och är påverkad av så mycket tekniskt och onaturligt så det är verkligen sant det du skriver om att vi inte längre har samma inre lugn.


Anmäl
2014-01-20 13:28 #21 av: Bjrn.blm

Jag är medveten om att jag nu riskerar att låta lite som en besserwisser men jag tänker ändå att min eventuella insikt kan tillföra något.

Jag har läst teologi på Uppsala universitet i nu 2,5 år och lär förhoppningsvis kunna ta ut en kandidat i slutet av den här terminen och förra året så läste jag nytestamentlig exegetik där vi tog upp en del av de här frågorna som diskuterats i forumet.

Den frågan trådskaparen ställer är "Är allt i Bibeln sant", det här är i grunden en facklig fråga som bör ha samma svar oavsett vad man tror i frågan och jag tror att svaret borde bli något i stil med "såvitt vi vet, nej". Trådskaparen nämnde "Dödahavsrullarna" eller Qumrantexterna som de också kallas och att det var "väldigt mycket som fanns där men som var borttaget i bibeln". I "Jesus och de första kristna" med Dieter Mitternacht och Anders Runesson som redaktör så skrivs det om dessa texter på följande vis: 

De texter som hittades vid Döda havets nordvästra strand 1947 och 1956 brukar populärt kallas dödahavsrullarna. En mer precis betäckning är dock qumrantexterna, vilket refererar till de religiösa dokument som återfinns i området kring ruinerna av bosättningen Khirbet Qumran. De olika texterna hittades i elva grottor. Materialet av både bibeltexter, s.k. apokryfiska och pseudepigrafisk litteratur (t.ex. Henoksboken, Jubiléerboken) samt dittills okända böner, liturgier, bibelkommentarer och regelsamlingar, vilka sannolikt författats av den grupp som bott vid Qumran. De flesta antar att denna grupp tillhörde den esseiska rörelsen.

Således verkar boken mena att de texter som kommit fram snarare är essernas egna renhetsritualer m.m. än skrifter som på något sätt motsäger Bibelns innehåll. 

Gällande kanoniseringen av skrifter så verkar det som att den tidiga kyrkan valde texter som stämde bäst överens med den tolkning av Jesus de fått lära av apostlar och liknande och skalade således bort sådant som inte stämde överens med detta så som Tomasevangeliet och Mariaevangeliet som båda var tydligt gnostiska. Värt att notera är även att dessa böcker ofta är skrivna en bra tid efter de kanoniska evangelierna är skrivna.

Huruvida Jesus genomförde mirakel däremot är väl i nuläget mer eller mindre en trosfråga, det är ingenting mig veterligen som stödjer den idén bortom de bibliska källorna men det är väl heller inget som går emot idén utom modernt sunt förnuft. Jag ser dock inte riktigt hur det spelar någon roll... Är Jesus mindre Guds son ifall han inte gick på vatten? Jag tror inte att mirakel är en nödvändighet för att tro, tror man så gör man, tror man inte så gör man det inte. Att det står i en mer eller mindre 2000 år gammal bok kommer inte övertyga en skeptiker och kan inte fungera som bevis om du frågar mig.

Ursäkta för det långa inlägget.

Anmäl
2014-01-20 14:12 #22 av: Bjrn.blm

Om jag får lov att bemöta den kritik som framförts i inlägg #16 punktform så vill poängtera lite saker.

Dessa saker:

*talande brinnande buskar 
*talande ormar 
*människor som bor i valar (jona) 
*att det regnar grodor 
*man får våldföra sig på oskulder bara man betalar 50 silvermynt till hennes far 
*den första kvinnan var ett revben.

Hör till GT och jag vet faktiskt inte hur mycket man behöver tro på GT som kristen. Personligen så skulle jag vilja mena att GT främst bör användas som förord till Evangelierna, så man förstår i vilken kontext Jesus var verksam och vad för idéer och kritik han bemötte. Sen vill jag gärna poängtera att Jona inte bodde i en val utom snarare reste i en stor fisk (står faktiskt aldrig att det är en val) från havet till en strand.

Dessa saker:

*jungfrufödslar 
*att bli befruktad av ett väsen/ande 

Hör till NT och skulle jag säga är mer relevanta för kristna. Dock så skulle jag vilja mena att det inte är helt solklart huruvida kristna tror på det i dagens Sverige, Antje Jackelén, SvK blivande ärkebiskop har om inte jag förstått det fel uttalat sig om hur man bör se bl.a. jungfrufödseln som metafor. Sen vill jag passa på säga att mig veterligen så sker det bara en jungfrufödsel i Bibeln så singularis inte pluralis på den.

Detta:

*att vin på söndagen istället är en 2000år gammal mans blod

Är en liturgisk tanke som kallas transsubstantiationsläran och baserar sig i Aristoteles tankar om substans och accidens. Aristoteles menar att det är skillnad på ett objekts accidens och substans varav accidensen är ett objekts yttre form och substans är objektets väsen (eller själ kanske man kan säga). Tanken är då att brödet och vinet i nattvarden inte omvandlas i sin accidens vid nattvarden utan snarare i sin substans där det blir Jesus kött och blod. Det är främst en katolsk tanke och inte nödvändigtvis något som alla kristna är villiga att skriva under på.

Det här:

*möjligheten till 32oskulder i paradiset

Tror jag hör till Koranen eller någon av de muslimska texterna snarare än Bibeln och jag vågar inte uttala mig om hur och vad det står då jag enligt Islam måste läsa det arabiska och min arabiska är milt sagt lite rostig. 

Detta:

*flygande nunnor 
Har jag ingen aning om vad det kommer ifrån så det vågar jag heller inte säga något om.

Du frågar sedan varför vi (jag antar du menar kristna) hänger upp vår tro på dessa påståenden... jag vill mena att jag på flera sätt poängterat att kristna inte nödvändigtvis gör det utom att det snarare är en fördom riktad mot många olika denominationer som inte nödvändigtvis delar varandras teologi.

Anmäl
2014-01-21 00:51 #23 av: J-Artur-K

#20 Ja. Som jag själv tror. Så är dom som är kända inom området inte dom som har störst kunskap. ( Låter fel att man formulerar så) Jag tror det finns en hel del personer som lever ett stillsamt liv. Kanske bor utan varken telefon eller tv. Lugn o harmoniskt. Bryr sig inte om omvärlden så mycket. Lever sitt liv. Men bär på oerhört stor kunskap om andligheten och vet mycket mera än alla kända. På grund av valet av liv som personen gjort. Hur man väljer att leva sitt liv har stor inverkan inom det andliga. Så jag tror att dom som har störst kunskap är dom som är helt okända och har valt att leva ett liv utanför all stress o allt sådant. Men det är bara vad jag själv tror: )

Ny dag nya möjligheter
Anmäl
2014-01-22 19:17 #24 av: [Forummedlemmen]

Bibeln är skriven av en rad olika människor under olika tidsperioder, sedan sammansatt senare. Tycker ibland Bibeln behandlas som om den skrevs av en (eller två samarbetande) författare på några veckor i samma syfte som "Emma dammsuger".


Riktigt så tycker jag varken troende eller icketroende bör tänka. Där finns historiska händelser som mycket väl kan ha sanning.


Tänk efter lite på Sveriges historia. Under tidigt 1800-tal ville svenska författare göra det mycket "häftigare" och framställa det i Sverigenationalistisk stil. Vikingarna ritades med hornhjälmar (de vikingahjälmar som hittats hade inga horn, kanske möjligtvis ceremoniella som hövdingen hade, men inte de som användes i strid), man skrev dikter Karl XII och om att Gud skulle bevara Sverige, Gustav Vasa framställdes som bäst, Kristian II som pest.


På samma sätt ser många icketroende mycket bibliskt som historiskt, men samtidigt ville varje folk få det att framstå som om Gud var med dem (även om nationalism i samma form som under tidiga 1800-talet inte direkt förekom).

Anmäl
2014-01-23 13:36 #25 av: J-Artur-K

#24 Jag håller med i ditt tankesätt tro jag. Jag har inte läst bibeln. Men jag har fått känslor av det ska finnas en hel del sanning i den. Men även en hel del som ändras genom tiden. Sedan att man får ha i åtanke att dom som skrev det som blev bibeln kan ha tolkat en del som blev fel.

Något som jag själv tycker är intressant men kan vara att jag tolkat det fel men jag själv tror inte det. Jag mötte Gud i en astral resa. Han visa mig gamla skrifter som stod på något hebreiska liknande språk. Sedan dök en bild som visa en modern bibel. Jag fick oerhört starka känslor att skrifterna han visa var original bibeln. Efter det visa han mig en stad och 2 byggnader. Sedan visa han mig en karta och en väg sedan en annan väg som gick till ett berg och i berget finns en grotta. I den grottan visa han mig att original bibeln ska finnas gömd för eftervärlden nedgrävd o skyddad för att klara av att vara där under väldigt lång tid. Han avsluta med att säga något liknande med att säga där är en steg till den verkliga sanningen. (var inte just så han sade. men kommer inte ihåg exakt) Sedan sade han något personligt till mig. När jag kollade sedan så fanns allt som han visa mig. Det ända jag inte vet är om grottan finns och bibeln där.

Ny dag nya möjligheter
Anmäl
2014-01-23 13:53 #26 av: [Forummedlemmen]

J-Artur-K


Bibeln (antar att du ändå vet grunderna från religionslektionerna i skolan) är inte en bok du förväntas läsa från början till slut och sedan säga exempelvis:

"-Mina favoritböcker är Agatha Christie deckare, Charles Dickens Oliver Twist, James Bond (var böcker först), Bullerbybarnen, Sherlock Holmes, Berts dagböcker, sagorna om Sune, Kurt Wallander, Martin Beck och Bibeln."


I stället plockar många fram Bibeln och läser när de känner för det, till exempel julevangeliet när de är jul (som tradition), eller kanske någon annan vers som tröst om någon omkommit i en olycka eller svår sjukdom.

Anmäl
2014-01-23 13:58 #27 av: J-Artur-K

Bibeln är ju flera böcker. Ordet bibel betyder bibliotek :)

Ny dag nya möjligheter
Anmäl
2014-01-24 21:47 #28 av: yamher

behöver inte sträcka er längre än till de arkeologiska utgrävningarna i Jerusalem med omnejd, hur påverkade de var i dem i deras frågeställning (eller snarare bevisning). Än idag kan den fortfarande vara det.

Alis volat propriis Oskyldig

Anmäl
2014-01-27 12:11 #29 av: [Juel70]

Utan hjälparen kommer man inte långt.

Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er. Johannes 14:26

Anmäl
2014-02-11 10:27 #30 av: OlgaMaria

Enligt Jehovas vittnen så har ju Gud sett till att
att allt som står i Bibeln stämmer. 

JV tror att vår vanliga Bibel är full av falskheter och därför har de gjort sin egen översättning där de justerat vissa saker.


Men när man hittade Dödahavsrullarna så var
det väldigt mycket som fanns där men som var
borttaget i bibeln. 

Det stämmer inte. Man hittade en mängd texter, både bibeltexter och andra typer av texter. Det som är speciellt med dödahavsrullarna är att de är daterade till kring år 0 och det är välbevarade gammaltestamentliga texter. Innan detta var de äldsta hebreiska gammaltestamentliga texterna från år 900. Nu hade man hittat 1000 år äldre texter och man fann att dessa stämde mycket väl överens med de texter man redan hade. 


Det sägs ju även att prästerna avgjorde vad 
skrivarna skulle nedteckna. 

Nej. Kyrkans ledare kom så småningom gemensamt fram till vilka texter som skulle ingå i kanon men alla bibeltexter har från början bevarats för att vara så autentiska som möjligt. Ingen har haft som ambition att förändra texterna. (Förutom t ex Jehovas Vittnen i modern tid). Det finns drygt 25000 kopior av nya testamentet som översättare utgår från idag. NT-texterna kopierades och spreds oerhört flitigt speciellt före Romarrikets fall. Tack vare att det finns så många kopior, med stor geografisk spridning, att utgå från kan man med ganska stor tillförlitlighet avgöra hur originaltexten såg ut. 

Jehovas Vittnen hävdar t ex att konspiratörer ändrade i texten (bytte ut Guds namn och inga andra ändringar) under de första århundradena, men när man läst på om den enorma spridningen så kan man bara inte föreställa sig att inga spår av ideologisk påverkan på bibeltexten skulle finnas idag. Om JV t ex hade rätt skulle det antagligen finnas många texter både med och utan Jehova i NT-texten, men så är inte fallet.

Visst finns det skillnader mellan kopiorna, men i de flesta fall handlar det om små språkfelsmissar som inte påverkar betydelsen, och tack vare det stora antalet kopior är det sällan några problem att anta vad som stod i grundtexten. I några enstaka fall är översättarna osäkra på vad som borde stå, men detta kan man enkelt ta del av när det finns olika teorier om rätt ord i texten. Och på det stora hela påverkar det minimalt. Det är helt orimligt att t ex få för sig att stora saker som mirakel, jungfrufödsel, stora koncept m.m., skulle ha manipulerats med tiden. 

Och angående kanon (till NT) så ville man skilja på de apostoliska skrifterna och andra texter som florerade. Apostoliska skrifter är texter skrivna av apostlarna eller i närhet till apostlarna (läkaren Lukas tog t ex som sin uppgift att skriva ner det han hörde och var med om tillsammans med framför allt Petrus och Paulus, vilket resulterade i Lukasevangeliet och Apostlagärningarna). Hebreerbrevet är väl det enda brev som sticker ut då man inte alls vet vem som skrev det brevet men man ansåg det ändå tidigt som heligt och att det skulle ingå i kanon.

Detta med reinkarnation
finns ju i dessa rullar men passade kanske inte
prästerna på den tiden. 

Detta är en myt och det finns inget sådant i dödahavsrullarna. Däremot fanns det en förhoppning om att man skulle finna något sådant innan man hunnit analysera alla texter från dödahavsrullarna. På samma sätt finns det en myt att man tagit bort reinkarnation från Bibeln och detta är lika orimligt att man hade lyckats med som att man skulle lyckas ta bort Guds namn Jehova från NT.

Kunde Jesus verkligen gå på vattnet och kunde
brödet och fiskarna räcka till 2000 personer ?
(bara som ex.)

Det är väl en fråga om tro, men det finns inget som tyder på att det skulle stå något annat än det i originaltexten till NT.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2014-02-11 11:51 #31 av: [Juel70]

Länk till dödahavarullarna online.Man klickar på rullarna och kan själv utforska vad som står där.

http://dss.collections.imj.org.il/isaiah#5:2

Anmäl
2017-04-24 14:36 #32 av: setfree

Jag puttar upp en väldigt gammal tråd. Man kan ju se vilka  inlägg som har fått många likes. Glad

Anmäl
2018-01-15 01:32 #33 av: Lilla Stjärna

Tusen tack till Bjrn.blm, Juel, OlgaMaria & setfree!!StjärnorStjärnorStjärnor

Anmäl
2018-01-28 12:06 #34 av: [Hukanson]

Det låter trovärdigt att texterna är ursprungliga och bevarade - nja nog har vi ett översättningsproblem. Vilket språk skrevs ursprungstexterna med? Var det arameiska eller hebreiska eller något annat språk? Dessa skulle sedan översättas till grekiska och latin och sedan översättas till övriga europeiska språk typ tyska och engelska och svenska. Det som ursprungligen skrevs om Kärleken och Sanningen som den upplevdes blev teoretiskt och intellektuellt. Bra det är ju en felkälla. Sedan är det så att Romarriket med Kejsaren ville ha en statsreligion som skulle göra folket lydigt Kejsaren och skapa ordning och stabilitet i Romarriket (och likadant i Grekland och Ryssland). Paulus och Petrus som missionerade i Rom var inte tillfrågade om sin åsikt de hade ju mördats två hundra år tidigare.

En annan sak är att texterna värderar symbolspråket högre än korrekta iakttagelser. Att han utdelade till föda fem bröd och två fiskar måste se symboliskt i första hand. Tro är att göra till sanning det man inte kan se med sina ögon och man måste därför genom tro öppna sitt inre seende och förstå genom egen visdom vad texten egentligen refererar till. Det är därför det har funnits så många kloster där munkar har levt med texterna i ständig bön och ansträngningar att utveckla sin tro genom forskning. 

Så har det varit men vi behöver inte leva i någon symbolisk teologi längre. Vi behöver bara växa i ödmjuk tillit till Kärleken både inom oss och utom oss. Dessutom kan vi göra Sanningen till en vetenskap som gagnar oss i vårt dagliga liv. Vi kan leva Kärleksbudskapet var vi än är - på jobbet och semestern, hemma och bland vänner.  Vi lever och vi lever i ljuset och sanning är vår vetenskap för vi älskar sanning och varandra. Det räcker för att ifrågasätta den våldskultur som sprids i media. Det borde vi göra.

Oneness can not be divided.

Anmäl
2018-01-29 07:30 #35 av: J-Artur-K

Man ska tänka på att mycket missuppfattas . Som ex sägs det att Lucifer är satan att det står i bibeln. Men det gör det inte. Hans namn nämns inte. Är att man bara bestämt att det är Lucifer det syftas på för han är Ljusbringare.

Man ska vara väldigt försiktigt med ta slutsatser när det inte står rätt ut.

Mycket är ju egentligen antaganden. Vad som menas.

Sedan allt det där att bibeln är nästan 2000 år . översättning o vårat språk förändras.  Jag tror inte jag skulle förstå en svensk om jag fick höra hur det lätt för 300 år sedan.  Tänk 2000 år.

Men mycket sanning finns i bibeln självklart. Men uppfattar vi det rätt. ? Hur vet vi egentligen hur vi ska uppfatta det som.  Vad som menas. Vad som är gömnt i skriften.

Personer som säger det stycket ska tolkas så här. det är sanningen. och liknande.

Tar vatten över huvudet-. Dom är inte Gud. Endast Gud kan veta hur det ska tolkas och den som skrev det.

Det en person skriver kan ju bara den personen veta 100% vad den menar med det den skriver.

Vi kan inte uppföra oss som vi vet något vi inte kan veta. Om vi är säker är det endast våran inre sanning. Min sanning är inte eran sanning. Din sanning är din sanning.

Det är detta som är så sorgligt. Att människor uppför sig som dom vet sanningen. Mycket i bibeln har i min åsikt fått fel budskap för att människor med bestämdhet har sagt ¨så här ska det tolkas och så vidare,

och väldigt ofta står det inte som någon påstår och kan betyda något helt annat. Men är enligt personen omöjligt att de betyder något annat.

Läs inte något som påstås komma ifrån bibeln som bevis o tro på det. Läs bibeln och bilda din egna uppfattning..

Troligen blir du vilseled annars.

Ny dag nya möjligheter
Anmäl
2018-01-29 08:12 #36 av: setfree

#34 En annan sak är att texterna värderar symbolspråket högre än korrekta iakttagelser. Att han utdelade till föda fem bröd och två fiskar måste se symboliskt i första hand.

Vad är det du säger Hukansson? Att fem bröd och två fiskar mättade folket är väl en ögonvittnesbeskrivning? Det kan inte ses symboliskt. Om man sedan väljer att inte tro på det är väl upp till var och en.

Tro är att göra till sanning det man inte kan se med sina ögon och man måste därför genom tro öppna sitt inre seende och förstå genom egen visdom vad texten egentligen refererar till. Det är därför det har funnits så många kloster där munkar har levt med texterna i ständig bön och ansträngningar att utveckla sin tro genom forskning. 

Varför inte läsa som det står? Om man tror på det är väl upp till var och en. Munkarna var i bön inför Gud och läste bibeln och sjöng sånger till Guds ära. Vad betyder det att utveckla sin tro?

Så har det varit men vi behöver inte leva i någon symbolisk teologi längre.

Nej vi behöver bara tro på att Jesus är herre och enda vägen till Gud. Alla övriga konstiga kanaliseringar kan vi högaktningsfullt kasta på sophögen.

Anmäl
2018-01-29 08:26 #37 av: setfree

#35 Ja mycket i bibeln är inte lätt att förstå. Det går att tolka på olika sätt.

Men att bibeln skulle vara förvanskad och att översättningar skulle förvränga budskapet så att det viktiga försvinner det håller jag verkligen inte med om. Om du påstår det så måste du verkligen komma med mycket tydliga exempel. Tvärt om har översättarna varit mycket mycket noga med att bevara den grundläggande meningen.

Det finns vissa saker som går som en röd tråd genom hela bibeln. Gamla testamentet talar om och om igen om Messias. Nya testamentet talar om att Jesus kom för vår skull och sedan fortsätter det med att förklara betydelsen för oss om och om igen. Guds kärlek genom Jesus. Gud älskar oss och han vill ha gemenskap med oss. Jesus är enda vägen. Endast genom tro på honom. Man kan lätt skriva en uppsats angående alla profetior i GT som uppfylldes genom Jesus. Allt är korrekt in i minsta detalj.

Förklara hur det budskapet skulle ha förvanskats med översättningar etc.

Det är lätt att komma med påståenden och tyckanden, men du måste vara konkret och tydlig för att förklara vad du menar. Nu kommer mitt ingenjörstänkande in, man måste vara tydligt.

Anmäl
2018-01-29 22:59 #38 av: J-Artur-K

#37 Men att bibeln skulle vara förvanskad och att översättningar skulle förvränga budskapet så att det viktiga försvinner det håller jag verkligen inte med om. Om du påstår det så måste du verkligen komma med mycket tydliga exempel. Tvärt om har översättarna varit mycket mycket noga med att bevara den grundläggande meningen.

Är inte det jag skrivit eller påstått. Är att man ska ha det i baktanken. Ifrån ex engelska till svenska kan man inte i princip översätta så det betyder exakt samma sak. Det finns ord i ett språk som inte finns i något annat språk. Språk förändras och få exakt samma till de nya orden som kommer och så vidare och allt ska vara exakt samma som det var i början. Omöjligt.

Jag menar inte betydelser har ändrats det kan inte jag veta. Menar att man ska tänka på det jag nämnt för något kan nog ha försvunnit efter vägen . Om man påstår det inte är möjligt så har man huvudet högt

Ny dag nya möjligheter
Anmäl
2018-01-30 01:26 #39 av: [Hukanson]

Den röda tråden borde ju vara Att Tro På Jesus som Kristus dvs Messias.

Vad menas då med att tro på honom?

Judarna förväntade förvisso en Messias men tydligen så kunde de inte förmå sig till att tro på Jesus - kanske därför att han var för mycket andlig och kärleksfull. Han talade personligen med Herren Gud i sina böner och fick änglarnas bistånd.

Inte lätt för en teokratisk lagnation att helt plötsligt tillåta att individer pratar med Gud i sina privata bostäder - då skulle Sanhedrin förlora kontrollen över nationen. Hur skulle de då kunna hävda att det var de som uteslutande hade rätten att veta vad Herren ville med Judaland. Så det blev en Politisk strid om makten där Jesus tillskrevs att vara en Essene partiets talesman. Politiskt kaos utbröt med rövare som drog fördel av förvirringen.

Vi har mycket att lära av detta! Likadant idag faktiskt. Om många människor började vittna om att de hade samtal med Gud i sin vardag skulle både Kyrkan och Samhället bli utmanat och kanske ifrågasatt - huruvida de motarbetade Guds Vilja?

Vi förstår att det är känsligt i samhällsmaktens värld. Men Jesu undervisning riktade sig till människor i samhället och det är därför hans lära var och alltid har varit en farlig lära för Makten i samhället. 

Kärleken till Gud och medmänniskan gör oss försonande och förlåtande vilket kan gå på tvärs emot maktens aggressiva fientlighet till de som har gjort "fel". Vi har byggt upp så mycket i samhället idag som inte riktigt motsvarar Kärlekslagen och kanske vi innerst inne börjar bli rädda för Gud - att vi ska bli straffade?

Men Morgondagens Gud är inte straffande bara ihärdigt talande till oss att vi ska komma ihåg vilka vi är och av fri vilja återvända till Kärleken som är den enda vägen i evighet. Vägen i sig själv är Sanningen och det är vad vi måste lära oss för att vandra framåt.

Oneness can not be divided.

Anmäl
2018-01-30 07:55 #40 av: setfree

#38  Menar att man ska tänka på det jag nämnt för något kan nog ha försvunnit efter vägen . Om man påstår det inte är möjligt så har man huvudet högt

Du har förstås rätt i att språk är olika och att det är svårt att korrekt få fram andemeningen. Sedan ska det förstås över tiden, när vi har så olika världsuppfattning. Ord som orka, lagom, blunda finns inte med i engelska språket.

Ett exempel på när vi ser olika på hur vi ska tolka bibelord finns i denna tråd som jag startade själv.

https://jesus.ifokus.se/discussions/5a3a3c4e8e0e743af60002c6-tolkning-av-liknelse-om-senapskorn-och-surdeg?discussions-1

Du har rätt i att det finns variationer.

Kan du ge exempel på det som kan missförstås eller som har förlorat sin betydelse?

Anmäl
2018-01-30 15:19 #41 av: J-Artur-K

Som kan missförstås =

Gud sa­de: ”Vi skall göra människor som är vår av­bild, li­ka oss. De skall härs­ka över ha­vets fis­kar, him­lens fåglar, bo­ska­pen, al­la vil­da djur och al­la kräldjur som finns på jor­den.” Gud ska­pa­de människan till sin av­bild, till Guds av­bild ska­pa­de han hen­ne. Som man och kvin­na ska­pa­de han dem

Det står i plural form ( Vi , vår, oss ) (Vi skall göra människor som är vår avbild lika oss )

Om det bara är Gud själv det tallas om bör det vara singular form. Men längre ner blir det singular form.

Exempel på där man gärna vill se hur det stått i början på hebreiska som originalet är skrivet på o att man kan läsa det språket som är skrivet på.

Ger dubbla betydelser , början säger det inte bara är Gud som skapar människan och inte bara Guds avbild vi är .

Men slutet säger vi är det.

Om vi säger det stämmer exakt som det står är det i min uppfattning någon form av dold budskap / hint om något

Oavsett om man är väldigt bra på tyda bibel och liknande kan man aldrig veta säkert.

Detta är ex på stod det verkligen så där i början o något möjligen försvunnit efter vägen.

Om man bara pratar om sig själv använder man inte plural form.

Ny dag nya möjligheter
Anmäl
2018-01-30 15:30 #42 av: setfree

#41 Som jag ser det är det Fader, Son och helig Ande som är Gud. Jesus hänvisar till Fadern i sin bön exempelvis. Den helige Ande kom ner när Jesus döptes.

Alla tre finns och kan ses som individer med som en Gud.

Då blir detta korrekt översättning.

http://www.alltombibeln.se/bibelfragan/3enighet.htm

Anmäl
2018-01-30 16:28 #43 av: J-Artur-K

Det blir antaganden. Är lite det jag menar med vad jag skrivit att mycket kan missuppfattas fel. Om man antar för det låter rimligt för en själv o tar det som sanning då. (Menar inte du gör det)

Blir lite farligt att anta något för det låter rimligt o ta som det är så det ska betyda . Istället för se det som möjligt bara men vara öppen för andra möjligheter av vad det kan betyda.

Anser att tolkning av bibeln blivit liknande diktatoriskt tyvärr.

Finns bara en förklaring av hur allt kan tolkas o är vissa som bär på hur det ska tolkas o dom kan inte ha fel. Kör över dom med andra uppfattningar o är inget likt med Guds beteende. Att man sätter sig högre än annan människa.

Nu pratar jag inte om dig så du förstår det. Är bara allmänt. (Är jag som skapade denna sida för något år sedan men lämna för blev trött på alla som skrev som dom vet sanningen o just bibeln är deras bevis men sedan är referensen ur bibeln som dom anser hur den ska tolkas / betyda med mera )

Är inte därför denna sida skapades att vissa personer ska uppföra sig som dom står högre o bär på sanningen. O peka finger som andra står lägre ner. Är inte likt Gud. Är ytterst tveksam om man bär på sanningen o förståelse om man uppför sig på ett sätt som är så långt bort ifrån Gud.

Jag har varit väldigt tydlig med att det bara är hur jag ser på det / åsikt du har inte antytt det är som du skriver o är så man ska uppföra sig anser jag .

Inte skriva på ett sätt att man bär på sanningen. Köra över andra.

Jag ska vara rätt på sak jag kan inte refera bra på alla mina åsikter för kommer ifrån andra sidan.

Som jag skrev är jag skaparen av himlen ifokus

Jag har haft dialog med Gud så länge jag kan minnas. Jag har varit i himlen flertalet gånger o även träffat Gud i himlen och många andra

Igenom den kunskap och information jag fått igenom det. Ifrån Är min uppfattning och det jag skrivit.

Men är bara som jag ser på det bara min åsikt .

Ny dag nya möjligheter
Anmäl
2018-01-30 17:22 #44 av: Vianca

All texttolkning är sådan att jag som läser lägger någonting i texten.
Det gör ju att vi alla läser på olika sätt. Ibland är det så mycket man vill ha in i texten, så att det blir väldigt lite kvar av det ursprungliga.
 Bibeln är nog inget undantagsfall. 

Anmäl
2018-01-31 10:28 #45 av: setfree

#43 Anser att tolkning av bibeln blivit liknande diktatoriskt tyvärr.

OK det kan jag förstå. Det finns de som omtolkar bibeln så att den passar deras åsikter. Då våldför man sig på bibeln. Man kan utläsa det mesta om man verkligen vill, men jag eftersträvar att ödmjuka mig under det som står skrivet. Det är jag som ska anpassa mig inte skriften. Är du med på vad jag menar?

O peka finger som andra står lägre ner. Är inte likt Gud. Är ytterst tveksam om man bär på sanningen o förståelse om man uppför sig på ett sätt som är så långt bort ifrån Gud.

Du har verkligen en poäng här. Jag har själv upplevt samma sak. Man blir lite upprörd men det får man kasta av sig. Jag blir mer irriterad på andra kristna ibland än vad man ska men det betyder inte att skriften är fel. Gud är den samma.

Jag har haft dialog med Gud så länge jag kan minnas. Jag har varit i himlen flertalet gånger o även träffat Gud i himlen och många andra

Ok jag tror dig. Nu undrar jag hur är din relation med Jesus som är Gud?

Anmäl
2018-01-31 10:35 #46 av: setfree

#44 Vianca har du läst bibeln?

Vissa saker är ju svåra att förstå, men det mesta är ändå begripligt. Spelar det någon roll om man inte förstår allt i Johannses uppenbarelse? Det grundläggande budskapet kan ett barn lätt förstå. Sedan finns det väldigt gott om folk som verkligen inte vill hitta sanningen för den passar inte in i deras verklighetsuppfattning.

Anmäl
2018-02-02 01:52 #47 av: Mirinda

#44 Instämmer. Alla tolkar, såväl skriven text som talade ord. Så fort en tanke lämnar avsändaren blir den omdanad till ord - ord som kanske har en annan innebörd och mening för mottagaren. Så det blir inte helt enkelt att svara på TS fråga: "Är allt i Bibeln sant?"

Olika författare till olika delar av två testamenten. Olika läsare genom historien. Olika makthavare, som velat använda religion och kyrka i sina egna syften. Inte minst har prästerskap, och de olika inriktningarna inom kristenheten trätt om bibeltolkning och hur Ordet ska framföras till allmänheten.

För mig är det enkelt. Jag knäpper mina händer och ber. Gud hör mig utan att jag behöver använda så många ord. Gud ser mig och vill mig väl. Han skrev inte Bibeln. Den skrevs av människor. Så vad är en sanning?

I mitt hjärta bor min sanning: 

Amor vincit omnia Hjärta
(Kärleken övervinner allt.)

Medarbetare på Marsvin i Fokus
”Be true to yourself and you will be false to nobody.” Shakespeare

Anmäl
2018-02-03 13:41 #48 av: [Hukanson]

Det finns en beskrivning av hur Moses gick upp på berget för att tala med Gud. Han lämnade folket nedanför för han tyckte inte att folket var värdigt att följa med honom. Under samtalet skriv Gud självt en stentavla med sina bud (åtaganden) dvs ett förbund med Israels folk. När Moses sedan gick ned till folket fick han syn på den guldkalv-staty som hans bror Aaron hade gjort under tiden. Då blev han så bitter och vred att han i sin förtörnelse slog sönder det Gud hade skapat - troligtvis som ett tecken på att folket inte var moget att leva i ett förbund med Gud. Men sedan gick han upp på berget igen för att samtala med Gud och då fick han en ny lagtavla av sten - men då fick han skriva den själv.

Det är alltså möjligt för Gud att skriva texter på egen hand men hitintills har människan skrivit alla texter om Gud och hur Gud är och vad Gud vill. Gud väljer ut Budbärare som förmedlar budskap och sedan är det andra människor som skriver böckerna.

Oneness can not be divided.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.