2013-12-31 12:47 #0 av: yamher

                       

                          Fortunata eller Fortuna (det latinska namnet)

                                   överflöd och god lycka

 

En kvinnlig ärkeängel som ansvarar för turen som hennes namn förknippats med. Även ibland kallad Fru Fortuna. Hennes namn kan ses lite varstans och förknippas med tur.  1670 talet byggdes ett mindre Örloggsskepp med namnet Fortuna 32.

Fortunata är hon som ska få allt att klaffa inför något av godo ska ske. Tillsammans med sin far och andra personer som är berörda hjälps de tillsammans åt. Det skulle kunna gälla allt från en stor lottovinst till större eller mindre händelser, saker, känslor, upplevelser osv. För överflöd och rikedomar utan för den delen bara skulle vara pengar och diamenter även om det materiella kan finnas med. Det är ingen som kan begära mer av henne eller tigga sig till mer lycka, mer förtjänst än som redan är utstakat. Hon följer och förmedlar det som redan står skrivet eller skrivs.

I romersk mytologi är hon slumpens och lyckans gudinna. Det byggdes ett tempel för hennes ära och de firade henne den 11 juni.

Om något stort händer till er lycka eller mindre tacka gärna, inte henne utan alla som har bidragit.

Ofta följer ett silverljus henne.