2014-03-05 17:16 #0 av: --Rose--

Läser om olika invigningar, ex vatten och luftinvigningar.
Är det något som alla människor genomgår eller något
som ingår när man jobbar med det andliga ?