2014-03-05 17:34 #0 av: --Rose--

Under sömnen så lär man ju få kontakt med de himmelska
rikena. Jag mediterar och praktiserar medveten inandning
av ljuset och en medveten utandning av kärlek till mänsklig-
heten.
Finns det något mera jag kan göra för att  då kunna ta
 del av de lärdomar som man får under sömnen och kunna
 minnas dem när jag vaknar ?