Etikettgud
Läst 988 ggr
[Hukanson]
2019-01-20, 23:56

Vad är viktigt?

Vi kommer alla till himlen. Vad nu det är. Andevärlden säger ett medium…eller andra sidan…eller Ljuset.  Himlen är troligen en stor värld sammansatt som ett höghus med många våningar differentierade i relation till de som bor högst upp där Ljuset är så intensivt att de som bor längre ner aldrig skulle stå ut med att ens besöka där. Kanske detta just därför känns teoretiskt för att vi inte kommer dit?

Jag har lyssnat på kanaliseringar som har pratat om hur viktigt det är att få en gudstro i jordelivet för att ha med sig det på andra sidan där ALL utveckling beror på om man accepterar Källan för allt dvs Gud eller de som bor högst upp. 

Varför skulle man vilja utvecklas i andevärlden? Troligen för att vi innerst har en längtan att komma närmare den som har skapat oss eller källan för allt som vi upplever som gott.  De nedersta våningarna är fyllda av människor som tar för sig av friheten att göra som man vill i den relativa okunnighet som råder där.

Det är svårt att diskutera känslor eller mjuka värden men man kanske kan diskutera vad vi tycker är viktigt att tro om Gud och vem eller vad Gud är?

Lona
2019-01-21, 04:54
#1

Jag tror att det där är något individuellt, hur man härifrån uppfattar himlen. Kanske är det inte ens med våra vanliga sinnen som vi använder här på jorden? TS, när du skriver "Gud", hur tänker du dig då? De kristnas Gud, någon annan religions definierade Gud eller någon mer allsmäktig "kraft" eller hur man nu ska beskriva den? Det är, som du skriver, svårt att diskutera sånt här. Kanske delvis för att vi inte har samma benämningar och uppfattning om det vi skulle kunna kalla "Himlen"? För att inte tala om att rätt många inte tror att det överhuvudtaget existerar något utöver det som är vetenskapligt bevisat.

"Jag är inte klok men jag är smart!"
Toktantens dagbok: www.raskva.wordpress.com
Om hästar, hundar och livet i största allmänhet🌺

Wonnalesan
2019-01-21, 07:50
#2

Frågan är intressant!

Varje dag ges oss många val  till att göra det goda.

Utvecklingen ligger i att se att andras värde är lika okränkbart som vårt eget. Egot tror att vi är för mer än andra, vilket är en chimär. Olika saker gör att människor mår bra. Men allt är inte bra. Mycket bryter ner vår sanna människa.

Det finns ledstjärnor i tex Bibeln. -Störst av allt är Kärleken- en ledstjärna för många. -Be för dom som förföljer dig-, som du sår får du skörda. Osv.

I bibeln finns en text om 7de himlen. Att det finns olika himlar.

Det är för svårt för oss att greppa, vi får små hintar om himlen och det som finns där. Hoppet är en tillgång, liksom vår tro.

Min bild är en fridens boning, ett hem fullt av ljus och sol, där allt andas lugn och ro. Kanske får vi först stå ansikte med oss själva och vårt jordeliv, sedan stå ansikte mot ansikte med HERREN, livets herre.

Det enda jag vet är att det är viktigast att vara sitt bästa JAG, älska sin nästa. Ge, hjälpa, stötta, lindra andras vånda och lidande.

Det går att arbeta på det dåliga i vår själ. Hatets och oförsonlighetens väg blir svår till slut. Det såg man i vården bla.

Himlen finns inom oss, det är bara att låta det riket växa och fylla oss.

Tänk så starkt himlen lyser i det lilla barnets ofördärvade öga, fullt av ljus och glädje. Vi får akta oss för att gå vilse…..Mvh/WL🌺

[Hukanson]
2019-01-21, 14:46
#3

#2 så "himla" fint skrivet Wonnalesan, att leva himlen på jorden, i medvetande om att det finns en fortsättning, och att allt hänger ihop. Om det finns en 7de himmel så finns det nog sex andra himlar till och kanske många fler men jag har läst någonstans att den sjunde himlen är den högsta som hänger ihop med jorden. Jag är också övertygad om att Herren är himlens mittpunkt och mäktig att kärleksfullt hålla ljus och ordning för alla som vistas i andevärlden.

Att inte tro på himlens existens är deprimerande och ganska trist men också litet obegripligt när man så ofta visar program på teve där medier måste komma för att rädda hälsan på personer som inte mår bra av att ha döda släktingar eller obekanta i huset/lägenheten som drar energi och gör det svårt att sova. Ett medium kan med sina Medarbetare i andevärlden leda dessa avlidna till insikt om att de har dött och är välkomna till "andra sidan" eller andevärlden eller himlen.

Jag har en känsla av att vi normalt med himlen menar högre andevärldar som just sjunde himlen men det vore spännande att veta mer om de lägre världarna/himlarna också ! Om vi alla går över precis som vi är med våra fel och brister och förtjänster så kanske det finns en materiell miljö där som vi känner oss hemma med. Kanske vi måste jobba?

Wonnalesan
2019-01-21, 15:10
#4

Tack själv, du skriver  så intressant och tänkvärt!

På youtube finns många vittnesbörd om helvetet en hemsk plats där de möter även kända personer. Det är så svårt för mig att kunna tro att det finns en plats där inget hopp finns för de själar som helt gått vilse, blivit onda och utan samvete. Att det inte finns något som kan väcka deras samvete.

Jag tror inte min själ kan ta in det mörkret. Jag kan inte tro att platsen finns .

Alla människor lär ha skyddsänglar och jag har nog upplevt det. Inte sett, men känt. Dessutom överlevt flera situationer där jag borde dött.

Om himlen även den är en skola för själens utveckling så hoppas jag på en fridens boning, där man äntligen får lägga av sig förgängligheten för evighetens rike.

Kroppen är ganska bristfällig och slits ut och angrips av massa hemska sjukdomar. Själen är oförstörbar. Därför enormt viktigt att vårda den.

Det är aldrig försent att vårda den, odla det goda, värna fattigas värde, göra den brutne hel. Det gör oss själva hela.

Himlen är en plats som vi bara kan drömma om, tänka på och glädjas av.

Som det står i sången- tänk en gång, tänk en gång är jag där-(jag har hört om en stad ovan molnen) Mvh/WL🌺

[Hukanson]
2019-01-21, 17:21
#5

Ja varför blir människor mörka…det står i skriften att i de sista dagar skall kärleken kallna och människorna bliva själviska och bedrägliga. Det beror naturligtvis då på den uppblommande kapitalismen på internet. Drömmen om enkla snabba pengar gör folk hänsynslösa i att ordna det för sig själva…ingen betalar för att ge något till andra om det inte handlar om att tillhandahålla de senaste prylarna eller programmen som lovar guld och gröna skogar. När vinsterna strömmar in som miljoner dollar blir en del onda och utan samvete. Det gäller att upprätthålla image och den attraktiva fasaden. Kanske beror det också på att tiden försvinner in i en konstant stress. Alltid på full rullning mot nästa happening.

Lona
2019-01-21, 20:10
#6

Jag var själv en av dem som absolut inte trodde på något efter detta liv, på andar, på himlen och så vidare. Naturvetenskaplig ut i fingerspetsarna.
Sen var jag med om flera saker, delvis med hjälp av ett fantastiskt medium, som fick mig att tänka om helt.
Jag tror absolut att man borde försöka hitta "himlen" mer här och nu, även om det bara är en liten skärva av den. Ett exempel är att vara ute i naturen, att vandra i skogen eller stå och hisna på ett högt fjäll. Att sluta ögonen och vaggas av vågornas ljud och att bara vara och känna nuet.
Jag vill gärna tro att himlen har något av den friden och känslan - och kanske himlen är olika för oss alla, beroende på vad var och en behöver?

Dagens människor har, precis som #5 skriver, kommit så långt bort från detta. Det kanske är en romantiserad bild men jag tänker mig att många naturfolk - både nu existerande och deras föregångare - hade en helt annan samhörighet med andevärlden och himlen medan många västerlänningar (om man ska generalisera) totalt har stängt av den känslan.

Däremot har jag svårt för en del religioners kategoriserande och uteslutande tänk. De kristnas Gud är definitivt inte min, inte heller deras tolkning av vare sig Himlen eller Helvetet.

Bild från en helt magisk natt för ett par år sedan; klockan är 01:20 och midnattssolen skiner över Nordkapp. Där hittar jag definitivt en andlighet och kanske en bit av Himlen.

"Jag är inte klok men jag är smart!"
Toktantens dagbok: www.raskva.wordpress.com
Om hästar, hundar och livet i största allmänhet🌺

Wonnalesan
2019-01-21, 20:29
#7

Vackert skrivet!

Ja naturen har sin egen Kyrka. Där finner man så mycket. Jag minns min pappa som kunde falla i trans över en tuva vitsippor. Hur han vände sig om mot oss och sade.-Ser ni hur bedårande det är-. Hans ögon lyste inför skönheten. Vi beundrade också, det var som om hans upplevelse behövde även våran uppskattning.

I naturen kan man uppleva nuet, allt försvinner och man står i tidlös beundran inför storheten.

Jag finner skönhet i Bibeln och beskrivningar om Kärleken, bla höga visan och psaltaren. Även i Jesu ord. Jag samlar på godhet och skönhet.

Jag tror att Kärleken är största makten i världen, inför den böjer sig mörkret , men också reser sig.

Snötyngda granar i en tyst skog, ett skimrande hav, en gyllene soluppgång, ett litet barns leende, en gammal hand som klappar min hand . I mycket ser man det goda lysa igenom, om man öppnar sina ögon och ser….Mvh/WL🌺

[Hukanson]
2019-01-21, 22:44
#8

Underbar bild som uppenbarar storheten med vår natur - Solen och Jorden - tillsammans skapar de liv och ljus i levande varelsers medvetande…och vattnet som vi är en del av. Skrifterna däribland Bibeln återspeglar bara den verklighet vi lever i - Gud finns alltid och hela tiden. 

En liten parentes dock…vad är det för en "stjärna" som lyser på himlen? Det kan inte vara Månen…så vad är det…ett UFO?

Lona
2019-01-22, 00:46
#9

#8, Det där kan nog någon fototeknisk förklara, det har nånting med ljuset och kamerans inställningar att göra (och en ganska tafflig fotograf, dvs jag). Det var definitivt inget UFO. :-)

"Jag är inte klok men jag är smart!"
Toktantens dagbok: www.raskva.wordpress.com
Om hästar, hundar och livet i största allmänhet🌺

[Hukanson]
2019-01-22, 12:23
#10

Antag att det är sant att all vår verklighet är en materiell verklighet manifesterad av Energin som är Orsaken till vår materiella verklighet. Antag att vi nu får vågor av ny Energi som måste förändra vår materiella manifestation. Antag att den materiella verklighet vi nu lever i kan kallas 3D verkligheten och att är utsatt för energivågor som förändrar den till något vi kan kalla 4D verkligheten. Vad innebär då detta för oss och den natur vi samlever med?

Upp till toppen